Festival pohybu pro děti a Den pro zdraví již posedmé

Za krásného slunečného dne proběhla 17. května 2017 tradiční akce pro děti a seniory spolu se sdružením Senior Fitnes. Slavnostního zahájení se ujal starosta MČ Troja pan Tomáš Bryknar a prezident SaBaTu Jan Zákora. Oba vyjádřili podporu této již tradiční akci, uvítali účastníky a uvítali velkou účast dětí z Troji i z blízkých školek.

Novinkou letošní akce byl Festival pohybu pro děti, který byl určen nejmladším. Na Festival přišly děti z Mateřských škol z Troji a Prahy 7. Dohromady jich bylo více než sedmdesát.

Děti si na jednotlivých stanovištích vyzkoušely různé všestranné sportovní aktivity. Zkusili si základní softballové/baseballové dovednosti v nafukovacím baseballovém tunelu, odpalování, házení a chytání míčků. Zaskákaly si na softballovém skákadle, zahrály si kroket, vybíjenou, fotbal na malé branky, užily si hrátky s lanem, "opičí" dráhy i cvičení na postřeh a koncentraci. Akce se vydařila a děti si ji doopravdy užily. Přispělo jednak krásné počasí a také profesionální vedení a přístup cvičitelů a trenérů ze Senior Fitnes a asistentek z řad kadetek a žákyň klubu.

Den pro zdraví byl zaměřený na aktivní seniory. Byly připraveny pohybové, zdravotní a kulturní aktivity. Návštěvníci si kromě sportovních disciplín mohli nechat bezplatně vyšetřit zrak, podstoupit zátěžový test srdce nebo vyzkoušet různé sportovní disciplíny. Během akce taneční skupina Senior Fitnes předvedla několik hezkých kreací.

Celá akce se vydařila, velkou radost máme z účasti trojských dětí a seniorů. Rádi bychom, aby jich příště přišlo ještě více.

Organizace probíhala hladce a velkou radost máme z velkého počtu účastníků – více než 100 seniorů a 70 dětí. Děkujeme všem organizátorům ze Senior Fitnes a SaBaTu a těšíme se na další akci v září.

Jan Měřička

Vytisknout E-mail