50. narozeniny SaBatu

Letos slaví SaBaT Praha 50 let své existence. Při této příležitosti vyšel v červnovém Hobuletu (měsíčník Prahy 7) článek, který je věnovaný nejen našemu klubu, ale baseballu a softballu u nás obecně.

SaBaT – slovo, pod kterým se každému vybaví něco jiného. Někoho přepadnou myšlenky na čarodějnice a jejich rituály, jiný se zasní při vzpomínce na tvrdou rockovou hudbu. Fanoušci a hlavně hráčky a hráči softballu a baseballu v České republice ale budou mít hned jasno. SaBaT pro ně znamená jedno – Softball a Baseball Troja. Letos si tento tradiční sportovní klub z Prahy 7 připomíná 50 let své existence, a nutno říct, že velice bohaté. Jak to ale s tím pálkováním na Praze 7 a vlastně u nás vůbec začalo?

Počátky pálkovacích her, jak se softballu a baseballu v 60. letech minulého století říkalo, jsou spojené s organizací YMCA (Young Men's Christian Association – křesťanské sdružení mladých lidí). Zatímco volejbal a basketbal se po druhé světové válce rozvíjel takřka raketovým tempem, „playgroundball“ se v tehdejším Československu usadil v povědomí zprvu jen několika nadšenců.

Na středních a vysokých školách to tu v 60. letech se softballem začali zkoušet tělocvikáři a frekventanti organizace YMCA. Byl to tehdy nový a zajímavý sport, a tak se mu mezi studenty a kantory začalo postupně dařit,“ vzpomíná na začátky Jan Měřička, viceprezident SaBaTu, který se tomuto sportu věnuje už více než čtyřicet let. Členská základna se původně skládala z vysokoškoláků a výjimečně také mladších hráček a hráčů ze středních škol.

Softball a baseball to měl ve svých začátcích těžké hlavně u Československého svazu tělesné výchovy a sportu (ČSTV). U stranických funkcionářů byly totiž tyto sporty vnímány jako buržoazní. Tehdejším průkopníkům dalo poměrně hodně práce prosadit založení svazu softballu a baseballu a jeho začlenění do oficiálních tělovýchovných a sportovních struktur. Paradoxně v té době hodně pomohla socialistická Kuba, kde byl a stále je baseball nejoblíbenějším sportem a odkud se k nám také relativně brzy začalo dovážet potřebné vybavení - pálky, míče, rukavice. Hráči a trenéři tehdy zkoušeli navázat podobné obchodní vztahy i se zaměstnanci americké ambasády, zde ale často naráželi na pracovníky STB, což mělo nepříjemné dohry.

Letenská pláň – ráj pálkařských sportů

První oficiální soutěž mužů se datuje do roku 1964, kdy si ji zahrálo třináct týmů. Z ní potom vznikla první a druhá liga mužů a po ní v dalších letech nejvyšší soutěž žen. Dá se říci, že v této době na tom byl lépe softball. Baseball se začal prosazovat až později, přičemž bylo celkem běžné, že hráči dělali oba dva sporty současně.

V následujících letech byly zakládány nové kluby, ale ani nárůst počtu oddílů nepřiměl funkcionáře ČSTV k tomu, aby povolili založení celorepublikové soutěže. Dlouhou dobu se tak hrály jen národní ligy, díky čemuž se softball a baseball v Čechách a na Slovensku rozvíjely odděleně. Týmy se tehdy potkávaly jen na neoficiálních turnajích.

Pražské kluby hrály softball většinou na Letenské pláni. Zde byl dostatečný prostor pro více hřišť, takže se tu v jednu dobu potkávala celá řada týmů. Baseballisti měli ve svých začátcích útočiště na strahovském spartakiádním stadionu.

S postupem let se pálkovací sporty začaly přibližovat mladším generacím, což vyústilo
v založení řady juniorských, kadetských a žákovských týmů holek a kluků. „Členská základna se od 60. let více jak zdesetinásobila a dnes jsme na tom tak, že jen v mládežnické kategorii máme 189 týmů s více jak třemi tisíci registrovanými hráčkami a hráči. V případě baseballu je situace velice podobná,“ vypočítává Jan Měřička.

Cesta SaBaTu do Troji

Základ softballového týmu mužů vznikl v roce 1969 a to při vysokoškolském oddílu TJ Technika Praha strojní. „Tento tým se hned zapojil do soutěží pořádaných tehdejším svazem softballu a baseballu. Na softballisty potom v 70. letech navázaly ženy a netrvalo dlouho a obě dvě družstva se dostala až do nejvyšších soutěží,“ přibližuje začátek trojského SaBaTu Jan Měřička, který v tomto klubu působí jako trenér od roku 1988. Postupně se změnil poměr mezi studenty a absolventy vysokých škol a tehdejší SaBaT se připojil k jedné z nejstarších pražských tělovýchovných jednot – Slavoj Praha 7.

Nejmladší kapitola historie SaBaTu začíná vznikem samostatného sportovního klubu. Ten byl „znovuzaložen“ na podzim roku 1992, kdy došlo k podstatné změně struktury celého oddílu. Další významnou událostí v historii organizace byl vznik baseballové větve, jejíž základy položili hráči rozpadajícího se KOVA. Druhým milníkem klubu byla jasně daná orientace na mládež. „Postupně jsme založili nejen dorostenecká družstva, ale také oddíly kadetů, žáků a žákyň. Nárůst členské základny si postupně vyžádalo vytvoření „B" týmů,“ přibližuje Jan Měřička.

Za zmínku stojí i místa, kde se dnešní SaBaT vyvíjel. Softballisté a baseballisté z Troje jich za 50 let svého působení vystřídali hned několik. Jako každý pražský oddíl provozující pálkařské sporty se i SaBaT v 70. letech usadil na nějaký čas na Letenské pláni. Poté následoval velký spartakiádní stadion na Strahově, na který v 90. letech krátce navázala ZŠ Žernosecká na Praze 8. Od roku 1987 je SaBaT napevno usazen v Troji. Nejdříve na louce u Kazanky (plážové hřiště) a dnes u Trojského mostu. „Po povodních v srpnu 2002 to se softballem a baseballem v Troji vypadalo všelijak. Nabízelo se i stěhování do zcela nového útočiště. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám pomohli postavit SaBaT znovu na nohy,“ dodává Jan Měřička.

Klub se pyšní celou řadou úspěchů. Jak těmi týmovými – softballistky hrají dlouhodobě první i druhou nejvyšší soutěž a baseballisté druhou ligu, v níž pravidelně bojují o postup do první (poznámka autora: baseballisté SaBaTu vybojovali toto léto premiérový postup do extraligy), tak těmi individuálními. Mezi důležité postavy českého (československého) softballu a baseballu, kteří patřili (a nebo ještě patří) mezi trojské válečníky, jsou například Kristýna Kalinová, Helena Vavrušová nebo Janové Měřička a Zákora. Za ty nejmladší uveďme Jitku Horovou, dlouholetou českou softballovou reprezentantku a v současnosti stále aktivní hráčku a trenérku, nebo Daniela Vavrušu aktuálně hájícího barvy Kotlářky. Daniel Vavruša je nejen českým baseballovým reprezentantem a vítězem české baseballové ligy, ale také jediným Čechem, který podepsal smlouvu s legendárními New York Yankees z nejslavnější baseballové ligy světa – americké Major League Baseball.

Vilém Sládek

 

 

Vytisknout E-mail