Sponzoring

Proč spolupracovat s naším klubem.

 • Vzrůstající popularita baseballu a softballu v České republice – vyšší zájem sportovní veřejnosti i médií, spojený mimo jiné i s návratem pálkovacích her na Olympijské hry v Tokiu 2020.
 • Potenciál oddílu - vzestupný trend výkonů týmů SaBaTu v lize a narůstající členská základna.
 • Atraktivní poloha hřiště, blízko kanálu Troja, parku Stromovka a pražské ZOO. Probíhající napojení na pražský systém cyklostezek.
  Skvělá dopravní dostupnost, jen několik kroků od zastávky tramvaje, zastávka metra přes Trojský most, u vjezdu do systému městského okruhu, do 15 minut v centru Prahy.
 • Významné turnaje pořádané klubem – každoročně hostíme některý z velkých mládežnických turnajů mistrovství republiky, či pohárových turnajů asociací, pravidelně hostíme vícedenní mezinárodní turnaj Back to School Viz http://www.back-2-school.net/, a jeden z turnajů univerzitní letní ligy. Viz http://www.cble.org/.

Co nabízíme:

V případě poskytnutí daru:

 • poděkování na veřejné listině dárců
 • účast dárců na sportovních a společenských akcích pořádaných klubem

V případě poskytnutí sponzoringu:

 • reklamní plochy – umístění při vstupu do areálu, na hřištích a dalších prostorách klubu (individuální projednání podmínek)
 • logo sponzora na dresech týmu/ů a dalším týmovém oblečení (individuální projednání podmínek)
 • logo a informace o sponzorovi na webu klubu www.sabat.cz a facebooku
 • logo v propagačních a rozvojových materiálech klubu - organizujeme kroužky, nábory a sportovní programy ve školkách a školách v okolí klubu (Praha 7, Praha 8, Praha – Troja). Účastníme se sportovních a rodinných festivalů (například Kašpárkohraní).
 • příležitost hostit na sportovišti firemní akce sponzora (individuální projednání podmínek)
 • uvádění sponzora na seznam oficiálních hostů
 • slavnostní nadhoz při významném turnaji pořádaném klubem
 • účast při předávní cen na turnajích pořádaných klubem
 • uvedení loga a názvu sponzora na tiskových zprávách, hlavičkových papírech a balíčcích pro novináře
 • uvedení loga a názvu sponzora v rámci propagace akce/klubu v novinách a televizi
 • uvedení loga a názvu sponzora na merchandise produktech (logem klubu označená trička, čepice, přívěšky, odznaky,…)
 • uvedení loga a názvu sponzora na diplomech, medailích, pohárech
 • možnost představení sponzora dalším organizacím/lidem kteří by se mohli stát jeho potenciálními zákazníky

IMPAKT:

 • Banner sponzora na ploše - cca 1.000 unikátních návštěvníků areálu ročně
 • Banner sponzora na ploše směřující k frekventované silnici
 • Návštěvnost webových stránek
 • Návštěvnost facebooku
 • Náborové materiály
 • Nárazové akce (nábory ve školách a školkách) zpravidla pořádané dvakrát do roka – rozdáváno cca 20.000 kusů náborových letáků, zasahujících rodiny s dětmi ve spádové oblasti (především Holešovice, Bubeneč, Libeň, Bohnice, Troja).
 • Merchandise produkty – fanouškovská trička – cca 100 kusů ročně.

SPONZORSKÝ PŘÍSPĚVĚK vs. DAR (z pohledu zákona o dani z příjmu)

Dar:

Na sport a tělovýchovu je dle zákona o dani z příjmu možné poskytnout sportovnímu klubu dar odečitatelný od základu daně, a to jak fyzickou viz § 15 odst. 1 ZDP (nejméně 1000 Kč, v úhrnu nejvíce 10% ze základu daně), tak také právnickou osobou viz § 20 odst. 8 ZDP (nejméně 2000 Kč, v úhrnu nejvíce 5% ze základu daně). Za poskytnutí daru nelze poskytnou ze strany obdarovaného protiplnění.

Dle § 25 odst. 1 písm. t) zákona o dani z příjmů jsou takové dary daňově neuznatelným nákladem.

Sponzoring:

V případě sponzoringu se pro sponzora jedná o daňově uznatelný náklad, kterým se snižuje základ daně, viz § 24 odst. 1 ZDP. V případě sponzoringu je poskytováno protiplnění ve formě reklamy sponzora.

SaBaT Praha využívá obě formy získáván prostředků na zajištění sportovní činnosti, konkrétní formu spolupráce určí budoucí partner dle svých možností. 

Vytisknout E-mail