Rozhovor s Petrem Aubrechtem

Petr Aubrecht - o málokom v českém baseballu se dá říct, že byl, a stále je, u všeho podstatného, co se v našem sportu děje. Hráč, trenér, neúnavný organizátor, to vše je Petr Aubrecht. Jeho celoživotní úsilí o rozvoj baseballu (ale i softbalu) v Československu a České republice bylo v letošním roce oceněno Českou baseballovou asociací, když Petr obdržel Cenu Jima Jonese za celoživotní trenérský přínos baseballu.  To, že je Petr pupeční šňůrou spojen s SK Kotlářka, i když přesnější by bylo napsat, že SK Kotlářka je spojena pupeční šňůrou s Petrem, je všeobecně známo, a proto necháme na jiných, aby Petra podrobně vyzpovídali a rozepsali se o jeho úspěších a zásluhách. My svůj krátký rozhovor omezíme na dvě oblasti takříkajíc společného zájmu - rozvoj mládeže a spolupráci pražských klubů SaBaT Praha a Kotlářka.

Rozhovor s Evou Křepinskou

Eva Křepinská, dlouholetá hráčská a trenérská opora klubu, členka Síně slávy SaBaTu, která je i v dnešní době aktivně činná, když je členkou výkonného výboru klubu. S Klubem je pevně spjata, její synové a trochu už i vnuk pokračují v baseballové/softballové kariéře.

Rozhovor s Danem Tvrzem

Dan Tvrz je ikonou českého baseballu. Počátky jeho hraní se datují až do roku 1989. Začínal v Sokolu Krč a přes Chemii a legendární KOVO se dostal až do Troji. V současné době stále aktivní hráč mužských týmů.

Přání od předsedů ČBA a ČSA

K nové klubové vizi a prezentaci nám pogratulovali a vše nejlepší do budoucna popřáli předseda České baseballové asociace Petr Ditrich a předseda České softballové asociace Gabriel Waage. Na nedávném kongresu se k tomu Petr Ditrich stal I. místopředsedou Evropské baseballové konfederace. Gabriel Waage navíc získal křeslo předsedy Evropské softballové federace.

Tomáš Bryknar - Rozhovor se starostou MČ Troja

Návrat baseballu a softballu mezi olympijské sporty má velký význam pro popularizaci pálkovacích sportů a mnohým rodičům ukázal, že vedle u nás "tradičních" sportů existuje inteligentní nekontaktní sport, který může být vhodnou sportovní aktivitou pro jejich dítě. V posledních letech tak registrujeme zvýšený zájem o hraní baseballu a softballu a máme z toho upřímnou radost. Jsme rádi a vážíme si faktu, že při této práci máme oporu v městské části Troja. Jejímu starostovi, Ing. Tomáši Bryknarovi, jsme proto, i v souvislosti se spuštěním nové podoby klubových stránek, položili několik otázek:

Další články...